Quảng cáo video trên hệ thống Zalo Ads

0
1292

Zalo Ads giới thiệu tính năng quảng cáo Video (tính theo lượt hiển thị) trên hệ thống Zalo Ads. Hỗ trợ nhà quảng cáo tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách trực quan, sinh động và sáng tạo.

Hình thức quảng cáo dưới định dạng Video trên hệ thống Zalo Ads cho phép nhà quảng cáo tương tác với người mua hàng một cách trực quan, sinh động và sáng tạo hơn, giúp nâng cao tỉ lệ quan tâm và mua hàng từ khách hàng tiềm năng trên Zalo.

A. Phương thức tính phí: CPM (Cost Per 1000 Impressions) – Tính phí mỗi 1000 Lượt hiển thị.

B. Hướng dẫn tạo quảng cáo

Bước 1: Nhà quảng cáo chọn loại quảng cáo video trong Tạo quảng cáosau đấy cập nhật đường link website cho quảng cáo của mình.

Chọn OA và nhập đường dẫn landing page

Bước 2: Nhà quảng cáo tạo nhóm đối tượng muốn quảng cáo phân phối đến, hoặc chọn nhóm đối tượng đã lưu.

Zalo
Thiết lập nhóm đối tượng nhắm chọn

Bước 3: Nhà quảng cáo thiết lập thời gian chạy quảng cáo, số lượng lượt hiển thị, và giá thầu cho 1000 Lượt hiển thị.

Số lượng lượt hiển thị tính bằng CPM với 1CPM = 1000 Lượt hiển thị. VD: 50M = 50,000 Lượt hiển thị

Zalo
Thiết lập ngân sách, mục tiêu lượt hiển thị cần đạt được.

Bước 4: Nhà quảng cáo cập nhật hình ảnh, video và nội dung cho quảng cáo theo quy định bên dưới.

– Hình ảnh: kích thước 1200x627px, tối đa 2MB.

– Định dạng và thời lượng Video: Định dạng * .MP4 H.264, tối đa 5MB. Thời lượng tối đa 60 giây, tỉ lệ 16:9

– Nội dung quảng cáo: Nội dung Mô tả – tối đa 30 ký tự; Nội dung Thông tin thêm – tối đa 60 ký tự (bao gồm khoảng cách)

Zalo
Đăng tải hình ảnh, nội dung của quảng cáo.

Bước 5: Nhà quảng cáo chọn ngành nghề cho sản phẩm/dịch vụ đang quảng cáo và nhấn chọn Lưu và Gửi duyệt .

Sau khi gửi duyệt, quảng cáo sẽ được ban quản trị xem xét và duyệt nội dung quảng cáo. Quảng cáo video sẽ được phân phối trên hệ thống Zalo Ads và tính theo lượt hiển thị. Trong phần báo cáo chiến dịch và quảng cáo, nhà quảng có còn có thể xem report tỷ lệ xem hết video của mình.