Cách chỉnh sửa quảng cáo trên Zalo Ads

Để chỉnh sửa quảng cáo trên ứng dụng Zalo Ads, nhà quảng cáo làm theo các bước sau.

Bước 1: Nhấn chọn tên chiến dịch muốn chỉnh sửa => nhấn vào Danh sách quảng cáo => chọn quảng cáo => nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa quảng cáo

97eff68b8ece67903edf Cách chỉnh sửa quảng cáo trên Zalo Ads

Bước 2: Thay đổi thông tin mong muốn ( nhóm đối tượng quảng cáo, thời gian quảng cáo, số lượng click, giá đấu thầu, hoặc thông tin nội dung/ hình ảnh quảng cáo)

92edf18989cc609239dd#4492971 Cách chỉnh sửa quảng cáo trên Zalo Ads

Bước 3: Nhấn Lưu và Gửi duyệt để gửi duyệt lại quảng cáo

Ngoài ra, nhà quảng cáo có thể quản lý các chiến dịch (tắt/ mở quảng cáo, xem hiệu quả quảng cáo, thống kê người xem quảng cáo) thông qua ứng dụng Zalo Ads.

Xem báo cáo Zalo Ads
Xem hiệu quả và thống kê người xem quảng cáo trực tiếp trên thiết bị di động

Mua sắm trực tuyến với Zalo shop

Cùng trải nghiệm tiện ích Co.opmart trên Zalo