Tại sao phải cập nhật thông tin ZaloPay?

0
3230

Ứng dụng ZaloPay là ứng dụng tài chính và tuân thủ đúng các Quy định về đăng ký thông tin của Ngân hàng Nhà Nước.

Việc đăng ký chính xác các thông tin cá nhân sẽ giúp khách hàng bảo về quyền lợi của mình cũng như giúp việc xử lý các thắc mắc, khiếu nại liên quan đến các giao dịch trên Ứng dụng ZaloPay thuận tiện và nhanh chóng.

Cách Cập nhật thông tin cá nhân

  • – B1: Tại giao diện chính chọn icon Cá nhân

  • – B2: Chọn avatar và nhập Mật khẩu thanh toán để vào phần Thông tin cá nhân

  • – B3: Tạo ZaloPay ID để dễ dàng chuyển và nhận tiền

  • – B4: Cập nhật Email và số CMND, đính kèm hình chụp Chứng minh nhân dân (mặt trước, mặt sau) và hình chụp chân dung của Quý khách để hoàn tất đăng ký. Thông tin của Quý khách sẽ được giữ bảo mật

Cách khác để chúng ta có thể cập nhật thông tin của ZaloPay

  • Quý khách có thể thay đổi ngày sinh, giới tính trên ứng dụng Zalo(Cách thay đổi thông tin cá nhân Zalo). Thông tin sẽ được cập nhật trên ZaloPay trong lần đăng nhập tiếp theo.
  • Số điện thoại, ZaloPay ID, Email, CMND/Hộ chiếu chỉ được cập nhật 1 lần duy nhất và không thể thay đổi.