Chức năng lì xì ZaloPay là gì?

0
1640
Ads
Loading...

Lì xì là ta có thể gửi tặng tiền lì xì cho một/nhiều người cùng một lúc. Người lì xì có thể gia tăng niềm vui cho người nhận bằng cách chọn số tiền ngẫu nhiên hoặc bằng nhau.

 
  • Chức năng lì xì giúp Quý khách có thể tặng tiền cho một nhóm bạn khi ở khoảng cách xa hoặc trong các dịp đặc biệt.
  • Quý khách có thể lì xì bằng 2 hình thức: lì xì ngẫu nhiên và lì xì bằng nhau.

Cách thực lỳ xì cho người khác

  • – B1: Chọn chức năng lì xì trên giao dịch của ứng dụng ZaloPay.
  • – B2: Chọn hình thức lì xì ngẫu nhiên hoặc lì xì bằng nhau.
  • – B3: Chọn Số bao lì xì, số tiền trong mỗi bao hoặc tổng số tiền lì xì, ghi lời chúc đến bạn bè.
  • – B4: Xác thực Mật khẩu thanh toán bảo vệ.
  • – B5: Chọn bạn bè nhận lì xì và gửi -> Lì xì thành công

Sau 24 giờ, nếu bao lì xì chưa được mở, số tiền mua bao lì xì sẽ được hoàn trả vào tài khoản ZaloPay của Quý khách.