Zalo có thể cài đặt trên hệ điều hành nào của điện thoại?

0
2268
Ads
Loading...

Zalo.me hiện tại đã có trên Google Play (Android), Apple Store (iOS), Windows Phone Store (Windows Phone), S40/S60